Følg Kamelryttersken på karavanseraiet.no
En b(ikers)logg om motorsykkelkjøring og om mangt og mye som ikke skjer på veien, men i livet ellers

tirsdag 30. mars 2010

Det snør, det snør

Det er det det gjør
Tiddelibom
og Huttemegtu

Ole Brums visdomsord om snøvær i Hundremeterskogen er ikke så barnslige som vi kanskje vil tro?
Han konstaterer fakta, og det burde vi kanskje bli flinkere til noen hver? Godta at det er makta som rår, at vi ikke kan gjøre noe med at været er som det er. Eller at politikere har ryggrad som oljete kulelagre. Det siste kan vi kanskje påvirke ved at ALLE stemmeberetigede stemmer blankt ved de to neste valgene. Lite trolig at et valg hvor alle stemmer blankt vil påvirke etikkforståelsen hos Jens & co + alle de andre vi har valgt å la oss representere av. Har noe med det gamle ordet om "At dess mer du banker bukkeskinnet, dess mer lukter det".

Politisk korrekt er et begrep vi bruker når noen gjør ting etter boka, selv om det kanskje ikke var intensjonen eller at denne "noen" mener noe annet som ikke helt stemmer med den offentlige forståelsen av saken. Og sa har vi de som er mer katolske enn Paven, som skal følge de vedtatte sannhetene uansett.

Selv om jeg mer pragmatisk i så henseende, følger jeg ikke helt Machiavelli når han påstår at "Hensikten helliger midlet". Først må vi faktisk definere hva som er målet, før vi kan diskutere midlene. Men så lenge målet er å beholde makta, blir egentlig midlene lite interessante. Og da blir etikken også satt til side.  Tor Åm tidligere kommunaldirektør for helse i Trondheim sa at "Vi har ikke gjort jobben vår". Saken gjaldt en brann hvor en eldre kvinne omkom. Ja, det kan han gjerne si og ta ansvaret, men når beskjeden fram til de som faktisk gjør jobben, som skal vurdere hvor alvorlig en bekymringsmelding er? Er nok mye både òg, men det bunner i hvordan tilgjengelige ressurser blir brukt, og der har vi et stykke å gå. Er ikke alltid at politisk korrekte avgjørelser er de som gavner systemet og brukeren av samme best. For eksempel å ikke innvilge en sykehjemsplass på grunn av at kommunen må spare et antall millioner fordi politikerne ikke har gjort sin jobb. Er kanskje derfor at det er lovhjemla rett til å bruke skjønn i de fleste regler. De er gjerne litt runde og kan tolkes ganske så vidt hvis man vil. Spørsmålet er om "man" vil.

Var en ufaglært lærervikar som sparket en elev for få ham opp. Eleven lå midt i gangen i protest mot alt og alle og sperra for alle som skulle forbi. Saken fikk selvsagt et etterspill hvor vikaren ble innkalt til skolesjefen. I løpet av samtalen sa denne at "Dette hadde ikke skjedd hadde vikaren hatt utdanning". Første gang jeg hørte dette, var jeg totalt uenig. For ordens skyld, jeg har ikke vært lærervikar, så denne saken berørte ikke meg personlig.  Men jeg har tenkt mye på det siden, og særlig etter at jeg selv tok mer utdanning og begynte å se de etiske utfordringene vi har i hverdagen. Det hører med til historien at eleven senere fortalte at den vikaren var den eneste læreren han respekterte.

Og ja, tror nok at Skolesjefen har mye rett i det han sa. Utdanning gir ikke bare faglig kunnskap, den utvikler også menneskets etiske forståelse og innsikt. For eksempel hos ingeniører har jeg møtt mer og bedre forståelse for det psykososiale arbeidsmiljøet, enn i helsevesenets "trøste og bære"-kultur. Statoil har et fokus på etikk som er helt utrolig sammenlignet med hva vi har i helsevesenet. Uten at det betyr at Statoil er mer etiske i sine valg enn AS Norsk helsevesen.

Makt er samarbeid, var det en som sa en gang, altså den som har makt, har makt så lenge den han hersker over samarbeider. Værguden har absolutt makt, enten han lar det snø i Hundremeterskogen, eller om han lar sola skinne i Ila. Mens da Høvedsmannen, som er nest Gud, bare har makt så lenge mannskapet gjør det de blir bedt om. Men det er ei utfordring å ro med ei åre som ikke er der. Og det er ikke alltid at Høvedsmannen vil vite at åra ikke er der når han ber mannskapet om å ro. Da hagler ukvemsordene, og stakkaren må ro med øsekaret eller hva han nå har for handa.

Selv om Ole Brum bare er en liten bjørn med liten forstand, har hans ettertenksomme vennlighet noe med seg, som kan være kilde til mer ettertanke.

Ha en fortsatt god dag. Sola skinner og ørkendyret vil gjerne strekke litt på seg  ;)

Ingen kommentarer: